8 နယ်သာလန်ရှိ အထူးကောင်းမွန်သော PCB စည်းဝေးပွဲ သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်သူ